ارائه خدمات آبکاری قطعات فلزی همراه با جدیدترین امکانات و کادر مجرب. جهت سفارش کار فرم ذیل را تکمیل فرمایید.
ارائه خدمات روکش آبکاری گالوانیزه قطعات فلزی همراه با جدیدترین امکانات و کادر مجرب.
جهت سفارش کار فرم ذیل را تکمیل فرمایید ویا با شماره های

کارخانه: 44-56421240 021و مدیرعامل: 09123303275 تماس حاصل فرمایید.